Подкрепете ни

Календарът с подбрани рисунки на Донка Димитрова е реализиран с подкрепата на семейството, арт терапевта и много близки приятели – сподвижници на тезата, че любовта, единството и изкуството лекуват по-бързо и по-ефективно от всички други терапии на света!
Със средствата, набрани от продажба на картините и календари, семейството и сподвижници са решили да се организира сдружение с нестопанска цел под надслов „Асоциация за Инсулт и Афазия” (АИA), която да стане сателитна организация в България на Световната организация по инсулти – World Stroke Organisation (WSO).

Мисия:
Да даде възможност на оцелелите от инсулт и техните семейства да преодолеят предизвикателствата на живота след инсулт.

Визия:
Визията на Българската асоциация за инсулт и афазия е да достигне до преживялите инсулт и техните семейства в България и да им даде възможност да си възвърнат надежда за живот след инсулт.

Цели:

  • Осигуряване на възможности за обучение на оцелелите от инсулт, които стимулират техния физически, образователен и емоционален растеж
  • Създаване на среда за оцелелите от инсулт, която обогатява живота на потърпевшия и живота на неговите близки, които се грижат за него, като се създават и условия за пълноценен живот след инсулт
  • Изграждане на атмосфера, в която оцелелите от инсулт са обгрижени от ангажиран професионален персонал, болногледачи и близките от семейния кръг, като всички те си взаимодействат в положителна, прогресивна среда на взаимно уважение
  • Почтени намерения и действия за постигане на ясно дефинирани и измерими цели

Пишете ни